Curs obligatori R4 (Promoció 2011-15) EDUCACIÓ PER LA SALUT: Taller tabaquisme, alcohol i drogues 2014. Inscripcions fins 14 d'octubre.

Mireya Trias Monllau 12/09/2014 11:58 Avisos , Cursos , R4 0 Comentaris

EDUCACIÓ PER LA SALUT: Taller tabac, alcohol i drogues 2014

Dirigit a:  R4 de MFiC de Barcelona Ciutat. Promoció 2011- 2015

Dates: 


1a ed:  21 i 28 d’octubre i  5 de novembre 2014 (15:00-20:00 hores)

 2a ed: 27 octubre, 4 de novembre i 11 de desembre 2014 (09:00-14:30 hores)

 

Duració: 15 hores

Lloc:  Unitat de Docent de MFiC:  C/ Sardenya, 379, Entlo. 08025 Barcelona


PROGRAMA DEL CURS

INSCRIPCIONS AL CURS   fins el 14 d'octubre

 

Professorat:


Silvia Granollers. Infermera. EAP St. Just Desvern

Carlos Martin Cantera. Metge de Família EAP Passeig de Sant Joan. Barcelona

Ana Altaba Barceló. Metgessa de família. CAP Sant Roc (Badalona). Grup d'alcohol i drogues CAMFIC.

Josep Aubà. Metge de Família. EAP Besòs. Grup d'alcohol i drogues. CAMFIC.

Manel Anoro Preminger. Metge de família EAP Besòs. Grup d'alcohol i drogues. CAMFIC.

 

Objectius dels curs:


 • Conèixer els principals models d’Educació per a la Salut  i les bases per a aplicar-los en la consulta individual i grupal.

 

 • Adquirir habilitats per aconsellar a les persones sobre la seva salut a nivell individual i grupal.

 

 • Conèixer i ser capaços de portar a terme una activitat  per ajudar a deixar de fumar: conèixer el procés per a deixar de fumar i els factors relacionats, conèixer les intervencions que s’ han demostrat efectives en Atenció Primària, aplicar els coneixements en consulta habitual i grupal.

 

 • Conèixer i ser capaços de portar a terme una activitat per ajudar a deixar de beure i/o baixar el consum d’alcohol. Saber diagnosticar: consum de risc d’alcohol, consum perjudicial i la dependència a l’alcohol. Conèixer les intervencions (Intervenció breu (IB); entrevista motivacional) que s’han demostrat efectives a l’Atenció Primària. Conèixer el tractament farmacològic de la síndrome de dependència (desintoxicació i  la deshabituació).

 

 • Conèixer com fer un abordatge del consum de drogues des de la consulta. Prevenció del consum.

Curs ESPAI DEL TUTOR AT2014

Mireya Trias Monllau 12/09/2014 11:11 Avisos , Cursos , Tutors 0 Comentaris

 

ESPAI DEL TUTOR:  Experiències docents

 Adreçat a: Tutors de la Unitat Docent. Àmbit de Barcelona Ciutat.

 Dates. 16 d'octubre de 13:00 a 15:00 hores

 Lloc: Unitat Docent de MFiC. C/ Sardenya, 375, Entlo. 08025 Barcelona.     AULA PETITA


 Objectius del taller:

Compartir experiències docents que s’hagin fet  als equips. Foro de discussió i generació de noves idees.

 

Temari dia 16 d'octubre:


 • Relació amb la indústria farmacèutica. Francisco Díaz. Tutor de l'equip Larrard.

Taller MBE: CERCA BIBLIOGRÀFICA - Aula del Tutor 2014

Mireya Trias Monllau 10/09/2014 09:37 Avisos , Cursos , Tutors 0 Comentaris

 

Taller MBE: CERCA BIBLIOGRÀFICA 2014

 

Dirigit a: tutors de MFiC.                   

Duració: 15 hores.                

Nombre de places: 20.

 

Dates i horari:

Dues sessió presencial i la resta virtual.

Sessions presencials:

-       Sessió inicial:    22 octubre de 13 a 15 hores. Aula 4

-       Sessió final:   14 novembre de 13 a 15 hores. Aula 1

La resta d’hores del curs són virtuals i es faran entre les sessions presencials, utilitzant l’eina Moodle.

 

 

Professorat:


Tècnics de salut de Barcelona Ciutat:  Francesc Orfila, Eva Rodríguez.

 

Metodologia:


Cada tema constarà d’una primera part teòrica, seguida d’una part pràctica, que consistirà en l’elaboració de unes determinades tasques i en la participació en el fòrum de dubtes.

La part pràctica es podrà fer en grups. S'haurà de presentar el document signat pels membres del grup. En cap cas, el grup pot estar format per més de 3 persones.

 

Els dubtes o problemes relacionats amb el funcionament del curs es poden preguntar al fòrum general. Els dubtes específics de cada tema o relacionats amb les tasques d’un tema es pregunten al fòrum específic d’aquest tema.

 

Objectiu general:


 

v  Conèixer i adquirir habilitats d’utilització de les principals fonts d’informació bibliogràfica a l’Atenció primària

 

Objectius específics:


 

 • Definició de la pregunta clínica i definició de l’estratègia de cerca.
 • Formulació de preguntes tipus clíniques.
 • Cerca de l’evidència científica en diferents fonts d’informació bibliogràfica. Utilització de les diferents bases de dades d’informació bibliogràfica.

 PROGRAMA DEL CURSCurs TALLER DE LECTURA CRÍTICA D'ARTICLES - Aula del Tutor 2014

Mireya Trias Monllau 05/09/2014 14:11 Avisos , Cursos , Tutors 0 Comentaris

 

Curs TALLER DE LECTURA CRÍTICA D'ARTICLES


Dates: 2 i 9 d’octubre de 2014                             Curs : PRESENCIAL

 Horari : 09:00 a 13:00 hores                               Nº Places Unitat Docent: 04

Durada : 8 hores d’assistència.

Lloc : Centre Corporatiu ICS c/ Gran Via de les Corts Catalanes, 587-589, Soterrani AULA 1

 

Docents:


 • Eva Ma Rodríguez. Tècnic de Salut. Unitat d'Avaluació, Sistemes d'Informació i Qualitat Bàsiq.
 • José Luís del Val. Tècnic de Salut. Unitat d’Avaluació, SistemeS d’Informació i Qualitat Bàsiq.

 PROGRAMA

 

Metodologia:


Taller amb una primera part teòrica, seguida d’una part pràctica, que consistirà en la lectura crítica d’un article aplicant una guia de lectura crítica específica per a cada tipus d’estudi. La part pràctica es podrà fer en grups. Exposició de treball pràctic.


Objectius generals:


 

 • Aprendre a valorar la validesa de l’estudi, importància dels resultats i aplicabilitat a la pròpia pràctica clínica.
 • Conèixer i adquirir habilitats d’utilització de les principals guies de lectura crítica de la literatura científica.

Curs obligatori R3 (Promoció 2012-16) ELABORACIÓ D'UN PROTOCOL DE RECERCA 2014. Inscripcions obertes fins 5 d'octubre.

Mireya Trias Monllau 05/09/2014 09:13 Avisos , Cursos , R3 0 Comentaris

CURS ELABORACIÓ  D’UN PROTOCOL DE RECERCA

 

Dirigit a:  R3 de MFiC de Barcelona Ciutat. Promoció 2012-2016

Dates Presencial:


1a edició: 14 d’octubre de 2014 (15:00-20:00 hores) fins 31 d’octubre (09:00-14:00 h.)

2a edició: 5 novembre de 2014 (09:00 a 14:00 hores) fins 25 de novembre (15:00-20:00 h.)

 

Duració: 10 hores

 

Professorat:


Tècnics de salut de salut de l’àmbit Barcelona Ciutat. Jose Luis del Val; Maribel Fernández; Victoria Feijóo; Carles Valero.

 

Objectius:


 • Donar a conèixer la metodologia bàsica per desenvolupar recerca en Atenció Primària.  La primera part d’elaboració del protocol es fa en aquest curs. La segona part, de gestió i anàlisi de dades es fa durant el quart any de residència.
 • L’alumne ha d’aprendre  com fer una cerca bibliogràfica enfocada a la recerca. Ha de saber plantejar correctament els objectius d’un treball de recerca. Ha de conèixer els tipus de disseny més freqüents utilitzats a la recerca, i com descriure les diferents parts d’un protocol de recerca.