Curs obligatori per a MIR-R2 2017/21 i per a EIR-R1 2018/20 ENTREVISTA CLÍNICA. Inscripcions obertes.

Sandra Saez Macias 05/12/2018 13:40 Avisos , Cursos , Llibre del Resident , Notícies , R1 , R2 0 Comentaris

CURS ENTREVISTA CLÍNICA. INSCRIPCIONS OBERTES.

Obrim les inscripcions al curs d'entrevista clínica dirigit a:

MIR-R2 Residents medicina familiar i comunitària de 2on any Promoció 2017-2021

EIR-R1 Residents infermeria familiar i comunitària de 1er any Promoció 2018-2020

Per fer la inscripció fes click a aquest enllaç: 

Inscripcions al curs d'Entrevista Clínica 2018

 

INSCRIPCIONS Obertes fins el 17 de desembre de 2018

 

 

1ª Edició

11, 12,13, 14 i 15 de febrer de 2019

Horari

    

     11 i 13 de febrer de 16:00-20:00 hores

    12, 14 i 15 de febrer de 09:00-13:00 hores       

       

  MIR-R2 i EIR-R1

2ªEdició

4, 5, 6, 7 i  8 de març de 2019

Horari

   

     4 i 6 de març de 16:00-20:00 hores

     5, 7 i 8 de març de 09:00-13:00 hores


       

    MIR-R2 i EIR-R1

3ª Edició

8, 9, 10, 11 i 12 d’abril de 2019

Horari

     8 i 10 d'abril de 16:00-20:00 hores

    9, 11 i 12 d'abril de 09:00-13:00 hores 


          

        MIR-R2 i EIR-R1

 

Centre

Unitat Docent: C/ Sardenya, 375, Entl. 08025 Barcelona.  AULA GRAN


Objectius docents


 

 • Sensibilitzar els participants sobre la conducta verbal i no verbal que desenvolupen en l'entrevista clínica.
 • Afavorir que el metge acompleixi les tasques bàsiques de l'entrevista, tant en la fase exploratòria com en la resolutiva.
 • Ensenyar les tècniques més factibles davant pacients i situacions difícils.
 • Sensibilitzar els professionals sobre la complexitat de la comunicació en organitzacions jerarquitzades.

 

 

Contingut teòric i pràctic


Totes les sessions tindran un contingut teórico-pràctic, amb una durada 4 hores per sessió.

Estructura:

 

         1. Comunicació generalitats. Comunicació no verbal.

         2. Tasques bàsiques de l'entrevista. Part exploratòria.

         3. Tasques bàsiques de l'entrevista. Part resolutiva.

         4. Situacions difícils: pacient hostil, informació de malalties greus...

         5. Comunicació amb els companys.

 

Metodologia docent


Predominantment pràctica i participativa. El curs es recolza en una tècnica d'aprenentatge que ens donarà la possibilitat de reproduir l'entrevista clínica de cada dia; aquesta tècnica es el role-playing (representació de papers) gravat o representat en la mateixa sessió.

 

Docents


Tots els docents són membres del grup Comunicació i Salut. Coordinació Dr. Josep Massons i Dr. Josep M. Bosch.

 

Avaluació


 • Els alumnes avaluaran la globalitat del curs i a cadascun dels professors, d'acord amb el qüestionari de valoració dels cursos.
 • Es lliurarà, al final de la residència, un certificat d'assistència a tots els alumnes que assisteixin al 80% de les hores lectives del curs.

 

PROGRAMA DEL CURS

Taller de radiologia de tòrax per R1 (promoció 2018-2022) Inscripcions obertes fins el 17 de desembre de 2018

Sandra Saez Macias 05/12/2018 12:52 Avisos , Cursos , Llibre del Resident , Notícies , R1 0 Comentaris

Taller de radiologia de tòrax per MIR-R1 (promoció 2018-2022) Inscripcions obertes fins el 17 de desembre de 2018 

Obrim les inscripcions al Taller de radiologia de tòrax per R1 (promoció 2018-2022) adreçat a:

MIR - R1 de Medicina Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat. Promoció 2018-2022

Durada:  3 hores presencials. Consta de 2 edicions:

1ª edició: Dijous, 26 de febrer de 2019 de 15:00 a 18:00 hores. 

2ª edició: Dijous, 21 de març de 2019 de 15:00 a 18:00 hores.

Lloc de realització  Unitat Docent c/Sardenya 375, entl. 08025Barcelona (metro L2 i L5: Sagrada Família).

INSCRIPCIONS obertes fins el 17 de dedembre de 2018 . Per fer la inscripció fes click aquí.


Docents

Dra. Rosa Franco Pons Metge especialista en radiodiagnòstic del SDPI Poblenou.                          

Dra. Alejandra Lumbreras Garuz Metge especialista en radiodiagnòstic del SDPI Poblenou.          

Dra. Natalia Sanjuan Aragón Metge especialista en radiodiagnòstic del SDPI Poblenou.

Dr. Vicente Ibarra Régil.Metge especialista en radiodiagnòstic del SDPI Poblenou.  


   PROGRAMA DEL CURS

  

 

 

 

 

 

SALUT COMUNITÀRIA: ELABORACIÓ D'UN PROJECTE COMUNITARI - 2018 INSCRIPCIONS TANCADES.

Sandra Saez Macias 20/11/2018 09:25 Aula Virtual , Avisos , Cursos , R1 , R3 0 ComentarisATENCIÓ COMUNITÀRIA: ELABORACIÓ D'UN PROJECTE COMUNITARI.

Dirigit a:  R3 de MFiC  (promoció 2016-20) i a R1 d’ IFiC (promoció  2018-2020) de la Unitat Docent de Barcelona Ciutat.

Durada: 55 hores. 40 hores es faran en curs online a l'aula virtual de la CAMFiC i 15 hores seran de pràctica comunitària i elaboració d’informe final en els centres d’AP (13 de pràctica comunitària i 2 hores presencials impartides desde la Unitat Docent ).

 

Dates


Part online de la CAMFIC: 20 de setembre a 30 de desembre de 2018.

Explicació de la part pràctica :

            1a sessió: 13 de desembre 2018 de 13:00-15:00 hores.

            2a sessió: 17 de gener de 2019 de 13:00-15:00 hores.

 

Per poder escollir quina de les dues sessions és més adient, clica aquí. 

Inscripcions tancades el 23 de novembre de 2018.  


  

Lloc de realització de la part pràctica


 

Lloc: C/ Sardenya, 375, Entl. 08025  Barcelona. Tel.: 93 207 57 52


 

 

 PROGRAMA DEL CURS


Objectius


 • Conèixer el model d’Atenció Primària Orientada a la Comunitat i els conceptes de: Salut comunitària, Determinants de l’estat de salut, Promoció de la salut, Actors, actius i recursos de la comunitat.
 • Conèixer i analitzar experiències en salut comunitària dels equips d’atenció primària de Barcelona.
 • Participar activament en una intervenció comunitària que es realitzi en l’entorn del centre del resident.
 • Elaborar un informe en grup de la intervenció comunitària on s’ha participat.

 

Professorat


Professors de la camfic: curs online.

Professionals dels equips i tècnics de salut de Barcelona Ciutat per a la part pràctica:

Victoria Feijoo, Carles Valero, Andrea Sánchez Callejas, Isabel Plaza Espuña. 

Taller d’abordatge de casos en Bioètica per R4. INSCRIPCIONS TANCADES.

Sandra Saez Macias 05/11/2018 10:28 Avisos , Cursos , Llibre del Resident , Notícies , R4 0 Comentaris

 

Taller d’abordatge de casos en Bioètica per R4 (2019 ). INSCRIPCIONS TANCADES.

Dirigit a:  R4-MIR  promoció 2015-2019 de Medicina Familiar i Comunitària                       

1a edició:  29 gener de 2019 ( 9-12 hores)  
2a edició:  21 de febrer de 2019 (16-19 hores)  
3a edició: 18 de març de 2019 ( 9-12 hores)                     
       
Durada:           3 hores

Lloc: C/ Sardenya, 375, Entl. 08025  Barcelona. Tel.: 93 207 57 52

 

Docents       


Carmen Prieto Villanueva.  Màster en Bioètica. Metge de Família EAP El Pla. Sant Feliu de Llobregat..

Ester Busquets i Alibés. Infermera i Doctora en Filosofia. Professora de l’Institut Borja de Bioètica (URL) i professora de bioètica a la UVic-UCC.


Inscripcions


Per inscriure't al curs fes clic al següent enllaç:

INSCRIPCIONS

INSCRIPCIONS tancades des del 19 de novembre

 

Objectiu General


Reflexionar i aprofundir en la comprensió del rol del metge/ssa d’atenció primària en l’atenció al pacient, aprendre a identificar i resoldre situacions, conflictes i probles ètics quotidians en Atenció Primària..


 Objectiu Específic

Aprendre eines per resoldre els conflictes i els problemes ètics en Atenció Primària , a fer una anàlisi ètica d’aquestes situacions, a partir dels principis i metodologia en què es basen les decisions en bioètica i identificar les situacions quotidianes del professional d’Atenció Primària susceptibles de ser analitzades des del punt de vista de l’ètica.

 PROGRAMA del curs

   Taller d’abordatge de casos en Bioètica from Institut Català de la Salut

·        

Curs obligatori per a R3-MIR 2016/20 GESTIÓ DE LA CONSULTA 2019. Inscripcions tancades.

Sandra Saez Macias 05/11/2018 10:24 Avisos , Cursos , Llibre del Resident , Notícies , R3 0 Comentaris

GESTIÓ DE LA CONSULTA 2019

Dirigit a:         R3 Promoció 2016-20 de MFiC de Barcelona Ciutat.

1ª edició: Dates: 14 (09:30 a 12:30 hores) i 31 (16:00 a 19:00 hores) de gener de 2019.

2ª edició: Dates: 11 (09:30 a 12:30 hores) i 28 (16:00 a 19:00 hores) de febrer de 2019.

Durada:          6 hores.

Lloc: Unitat Docent   C/ Sardenya, 375, Entl. 08025 Barcelona. Aula Gran.INSCRIPCIONS TANCADES  des del 16 de novembre de 2018 . Per fer la inscripció  fes click aquí.


Docents          


Meritxell Sánchez-Amat i Roser Masa Font.Metgesses de família EAP Besòs. 

 

Objectiu General


Aprendre a gestionar la demanda a la consulta de Medicina de Família.


Objectius Específics


 • Conceptualitzar l’organització dels circuits assistencials en el CAP.
 • Aprendre les bases del disseny d’una agenda de qualitat.
 • Aprendre i utilitzar una metodologia per a l’anàlisi de la pròpia demanda.
 • Conceptualitzar l’organització de l’atenció a les visites pel mateix dia.

 PROGRAMA DEL CURS

Gestió de la consulta 2018 de Institut Català de la Salut