Entrada al Llibre del Resident: CAMPUS DELTA

Judit Pertiñez Mena 26/01/2017 15:58 Avisos , Llibre del Resident , R1 , R2 , Tutors 0 Comentaris

Clica aquí per entrar al CAMPUS DELTA

Si entres per primera vegada: 

 • Usuari: DNI sense lletra o NIE sense lletra ni zeros al davant 
 • Contrasenya: ies

Si tens algun problema o dubte contacta amb: ivilloria@gencat.cat 

Aula del Tutor 2016 - EL LLIBRE DEL RESIDENT adreçat a R1-MIR (promoció 2015- 2019) i Tutors de R1

Mireya Trias Monllau 06/10/2016 13:38 Avisos , Cursos , R1 , R2 , Tutors 0 Comentaris

El llibre del resident per a MIR R1-R2 i tutors MIR de R1 i R2

Adreçat a: Tutors/es de residents de primer any i obligatori per a residents R1 de MFiC (promoció 2016- 2020) de la Unitat Docent. Àmbit de Barcelona Ciutat.

També està adreçat de forma opcional als tutors dels R2 i R2 de MFiC (promoció 2015- 2019) que vulguin repetir el curs.

 

 

Horari: de 13:00 a 15:00 hores.     Places: 20 per edició.


 

9a edició: 1 de desembre de  13:00 a 15:00 hores. 20 places. Aula 01


 

Hores:  2 hores presencials.                         Places: 20                            Hores lectives: 02

 

Professorat:


Judit Pertiñez. Cap d’estudis de la Unitat Docent multiprofessional d’Atenció FiC. Àmbit de Barcelona Ciutat

Tutors facilitadors del llibre del resident.

 

Objectius del curs:


 

Objectiu general

 • Proporcionar els coneixements i la informació per posar en marxa i utilitzar el nou Llibre del Resident de Medicina Familiar i Comunitària (MFiC).

Objectius específics

 • Conèixer el marc normatiu i el contingut del Llibre del Resident de MFiC.
 • Conèixer la utilitat del Llibre del Resident com a eina d’avaluació formativa.
 • Conèixer l’aplicatiu de la DGPRS habilitat per a la complementació i ús del Llibre del resident per part del R1 i el seu tutor.

 

PROGRAMA DEL CURS

Aula del Tutor 2016 - EL LLIBRE DEL RESIDENT adreçat a R1-MIR (promoció 2015- 2019) i Tutors de R1.

Mireya Trias Monllau 06/09/2016 12:35 Avisos , Cursos , R1 , R2 , Tutors 2 Comentaris

El llibre del resident per a MIR R1-R2 i tutors MIR de R1 i R2

Adreçat a: Tutors/es de residents de primer any i obligatori per a residents R1 de MFiC (promoció 2016- 2020) de la Unitat Docent. Àmbit de Barcelona Ciutat.

També està adreçat de forma opcional als tutors dels R2 i R2 de MFiC (promoció 2015- 2019) que vulguin repetir el curs. 

Dates: 4 edicions      Horari: de 13:00 a 15:00 i de 15:00-17:00 hores      Places: 20 en cada edició.


 

5a edició: 29 de setembre de   13:00 a 15:00 hores. 20 places. Aula 3

6a edició: 18 d'octubre de         13:00 a 15:00 hores. 20 places. Aula 3

7a edició: 27 d'octubre de         15:00 a 17:00 hores. 20 places. Aula 1 (canvi última hora Aula 2)

8a edició: 15 de novembre de  13:00 a 15:00 hores. 20 places. Aula 1


 

Hores:  2 hores presencials.                         Places: 20                            Hores lectives: 02

 

Professorat:


Judit Pertiñez. Cap d’estudis de la Unitat Docent multiprofessional d’Atenció FiC. Àmbit de Barcelona Ciutat

Tutors facilitadors del llibre del resident.

 

Objectius del curs:


 

Objectiu general

 • Proporcionar els coneixements i la informació per posar en marxa i utilitzar el nou Llibre del Resident de Medicina Familiar i Comunitària (MFiC).

Objectius específics

 • Conèixer el marc normatiu i el contingut del Llibre del Resident de MFiC.
 • Conèixer la utilitat del Llibre del Resident com a eina d’avaluació formativa.
 • Conèixer l’aplicatiu de la DGPRS habilitat per a la complementació i ús del Llibre del resident per part del R1 i el seu tutor.


INSCRIPCIONS AL CURS   Tancades el 20 de setembre


PROGRAMA DEL CURS

Curs obligatori per a R2-MIR 2015/19 i per a R2-EIR 2015/17 BIOÈTICA. Inscripcions tancades.

Mireya Trias Monllau 09/08/2016 08:39 Avisos , Cursos , R2 0 Comentaris

CURS DE BIOÈTICA

Dirigit a:  R2-MIR de Medicina Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat. Promoció 2015/19.

                  R2-EIR d’Infermeria  Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat. Promoció 2015/17.

Curs semi presencial

 

Durada: 15 hores.

 

Edicions


1a ed.:  27 setembre (09:00-11:00 h) al 27 octubre (16:00-18:00 h) 2016. Resta del curs virtual.

               S’ha d’enviar el cas-tasca abans del 20 octubre.

2a ed:  25 octubre (09:00-11:00 h) al 24 novembre (16:00-18:00 h) 2016. Resta del curs virtual.

               S’ha d’enviar el  cas-tasca abans del 17 novembre.

 

 

Lloc: C/ Sardenya, 375, Entlo. 08025 Barcelona

 

 

Professorat


Carmen Prieto Villanueva. Especialista en Medicina de Família i Comunitària. Màster en Bioètica. EAP El Pla. Sant Feliu de Llobregat.

Helena Roig Carrera. Especialista en Medicina de Família i Comunitària. Màster en Bioètica. Directora adjunta de l'Institut Borja de Bioètica-Universitat Ramon Llull.

 

 Objectius


Objectius generals:

 • Identificar les situacions de les tasques quotidianes del professional d’Atenció Primària susceptibles de ser analitzades des del punt de vista de l’ètica.
 • Aprendre a fer una anàlisi ètica d’aquestes situacions, a partir dels principis i metodologia en què es basen les decisions en bioètica.

 

Objectius específics:

 • Conèixer els principis de la bioètica.
 • Detectar situacions de conflicte ètic.
 • Conèixer els principis bàsics de la bioètica.
 • Contrastar el fet a considerar amb els principis ètics.
 • Avaluar les circumstàncies i conseqüències de cada fet a considerar.

 

 

Metodologia


Formació teòrica presencial i virtual. Els residents treballaran tasques relacionades amb els temes proposats. Anàlisi i discussió dels casos en grup.

 

INSCRIPCIONS OBERTES TANCADES EL 16 D'AGOST

 

PROGRAMA DEL CURS

 

Curs obligatori per a R2-MIR 2015/19 ATENCIÓ A LA FAMÍLIA. Inscripcions tancades.

Mireya Trias Monllau 31/05/2016 12:50 Avisos , Cursos , R2 0 Comentaris

TALLER ATENCIÓ A LA FAMÍLIA

Dirigit a: R2 promoció 2015-2019 de Medicina Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat                    

1a edició:   14 juliol de 2016          de 09:00 a 14:00 hores. 

2a edició:   22 setembre de 2016 de 15:00 a 20:00 hores. 

3a edició:   12 gener de 2017        de 09:00 a 14:00 hores.

 

Durada:           5 hores lectives.

 

Lloc:                Unitat Docent C/ Sardenya, 375, Entl. 08025 Barcelona. Tel.: 93 207 57 52

Docents               


Fabiola Dunyò. Psicòloga.

Gonçal Foz Gil. Metge de Família EAP Raval Nord.

 

Objectiu General


Reflexionar i aprofundir en la comprensió del rol del metge/ssa i de l’infermer/a d’atenció primària en l’atenció al pacient, en el context de la seva família i la seva comunitat.

 

Objectius Específics


Treballar sobre la relació que s’estableix entre el professional de salut i els pacients i les seves famílies, per entendre millor les demandes tant explícites com implícites i reflexionar sobre la resposta i el tracte del professional. Això demana revisar els canvis actuals de la família en la nostra societat anomenada de risc i el nostre rol com a professionals.

 

INSCRIPCIONS tancades 9 de juny de 2016

PROGRAMA DEL CURS