Aula del Tutor 2016 - EL LLIBRE DEL RESIDENT adreçat a R1-MIR (promoció 2015- 2019) i Tutors de R1.

Mireya Trias Monllau 06/09/2016 12:35 Avisos , Cursos , R1 , R2 , Tutors 2 Comentaris

El llibre del resident per a MIR R1-R2 i tutors MIR de R1 i R2

Adreçat a: Tutors/es de residents de primer any i obligatori per a residents R1 de MFiC (promoció 2016- 2020) de la Unitat Docent. Àmbit de Barcelona Ciutat.

També està adreçat de forma opcional als tutors dels R2 i R2 de MFiC (promoció 2015- 2019) que vulguin repetir el curs. 

Dates: 4 edicions      Horari: de 13:00 a 15:00 i de 15:00-17:00 hores      Places: 20 en cada edició.


 

5a edició: 29 de setembre de   13:00 a 15:00 hores. 20 places. Aula 3

6a edició: 18 d'octubre de         13:00 a 15:00 hores. 20 places. Aula 3

7a edició: 27 d'octubre de         15:00 a 17:00 hores. 20 places. Aula 1 (canvi última hora Aula 2)

8a edició: 15 de novembre de  13:00 a 15:00 hores. 20 places. Aula 1


 

Hores:  2 hores presencials.                         Places: 20                            Hores lectives: 02

 

Professorat:


Judit Pertiñez. Cap d’estudis de la Unitat Docent multiprofessional d’Atenció FiC. Àmbit de Barcelona Ciutat

Tutors facilitadors del llibre del resident.

 

Objectius del curs:


 

Objectiu general

 • Proporcionar els coneixements i la informació per posar en marxa i utilitzar el nou Llibre del Resident de Medicina Familiar i Comunitària (MFiC).

Objectius específics

 • Conèixer el marc normatiu i el contingut del Llibre del Resident de MFiC.
 • Conèixer la utilitat del Llibre del Resident com a eina d’avaluació formativa.
 • Conèixer l’aplicatiu de la DGPRS habilitat per a la complementació i ús del Llibre del resident per part del R1 i el seu tutor.


INSCRIPCIONS AL CURS   Tancades el 20 de setembre


PROGRAMA DEL CURS

Curs obligatori per a R2-MIR 2015/19 i per a R2-EIR 2015/17 BIOÈTICA. Inscripcions tancades.

Mireya Trias Monllau 09/08/2016 08:39 Avisos , Cursos , R2 0 Comentaris

CURS DE BIOÈTICA

Dirigit a:  R2-MIR de Medicina Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat. Promoció 2015/19.

                  R2-EIR d’Infermeria  Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat. Promoció 2015/17.

Curs semi presencial

 

Durada: 15 hores.

 

Edicions


1a ed.:  27 setembre (09:00-11:00 h) al 27 octubre (16:00-18:00 h) 2016. Resta del curs virtual.

               S’ha d’enviar el cas-tasca abans del 20 octubre.

2a ed:  25 octubre (09:00-11:00 h) al 24 novembre (16:00-18:00 h) 2016. Resta del curs virtual.

               S’ha d’enviar el  cas-tasca abans del 17 novembre.

 

 

Lloc: C/ Sardenya, 375, Entlo. 08025 Barcelona

 

 

Professorat


Carmen Prieto Villanueva. Especialista en Medicina de Família i Comunitària. Màster en Bioètica. EAP El Pla. Sant Feliu de Llobregat.

Helena Roig Carrera. Especialista en Medicina de Família i Comunitària. Màster en Bioètica. Directora adjunta de l'Institut Borja de Bioètica-Universitat Ramon Llull.

 

 Objectius


Objectius generals:

 • Identificar les situacions de les tasques quotidianes del professional d’Atenció Primària susceptibles de ser analitzades des del punt de vista de l’ètica.
 • Aprendre a fer una anàlisi ètica d’aquestes situacions, a partir dels principis i metodologia en què es basen les decisions en bioètica.

 

Objectius específics:

 • Conèixer els principis de la bioètica.
 • Detectar situacions de conflicte ètic.
 • Conèixer els principis bàsics de la bioètica.
 • Contrastar el fet a considerar amb els principis ètics.
 • Avaluar les circumstàncies i conseqüències de cada fet a considerar.

 

 

Metodologia


Formació teòrica presencial i virtual. Els residents treballaran tasques relacionades amb els temes proposats. Anàlisi i discussió dels casos en grup.

 

INSCRIPCIONS OBERTES TANCADES EL 16 D'AGOST

 

PROGRAMA DEL CURS

 

Curs obligatori per a R2-MIR 2015/19 ATENCIÓ A LA FAMÍLIA. Inscripcions tancades.

Mireya Trias Monllau 31/05/2016 12:50 Avisos , Cursos , R2 0 Comentaris

TALLER ATENCIÓ A LA FAMÍLIA

Dirigit a: R2 promoció 2015-2019 de Medicina Familiar i Comunitària de Barcelona Ciutat                    

1a edició:   14 juliol de 2016          de 09:00 a 14:00 hores. 

2a edició:   22 setembre de 2016 de 15:00 a 20:00 hores. 

3a edició:   12 gener de 2017        de 09:00 a 14:00 hores.

 

Durada:           5 hores lectives.

 

Lloc:                Unitat Docent C/ Sardenya, 375, Entl. 08025 Barcelona. Tel.: 93 207 57 52

Docents               


Fabiola Dunyò. Psicòloga.

Gonçal Foz Gil. Metge de Família EAP Raval Nord.

 

Objectiu General


Reflexionar i aprofundir en la comprensió del rol del metge/ssa i de l’infermer/a d’atenció primària en l’atenció al pacient, en el context de la seva família i la seva comunitat.

 

Objectius Específics


Treballar sobre la relació que s’estableix entre el professional de salut i els pacients i les seves famílies, per entendre millor les demandes tant explícites com implícites i reflexionar sobre la resposta i el tracte del professional. Això demana revisar els canvis actuals de la família en la nostra societat anomenada de risc i el nostre rol com a professionals.

 

INSCRIPCIONS tancades 9 de juny de 2016

PROGRAMA DEL CURS

VIII Jornada de Recerca per a Residents de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària. Barcelona ciutat. ICS.

Núria Gimeno Mene 25/04/2016 09:43 Avisos , Jornada de recerca , Notícies , R1 , R2 , R3 , R4 , Tutors 0 Comentaris

Benvolguts/des,

Us informem que el dia 4 de maig de 2016 tindrà lloc a la Sala d’Actes del Centre Corporatiu de l’ICS, la VIII Jornada de recerca  per a residents de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària. Barcelona ciutat. ICS.

Bases de presentació de treballs

Inscripcions

Programa

Us convidem a participar i gaudir de la Jornada.

Curs obligatori per a R2 MIR (promoció 2015/19). MEDICINA BASADA EN L’EVIDÈNCIA 2016. Inscripcions tancades

Mireya Trias Monllau 14/04/2016 11:02 Avisos , Cursos , R2 0 Comentaris

MEDICINA BASADA EN L’EVIDÈNCIA  2016

Dirigit a: R2 de MFiC de Barcelona Ciutat. Promoció 2015-2019                     

Curs semi-presencial: Es tracta d’un curs que estarà obert durant 1 mes. Es faran dues sessions presencials. La resta del curs es farà de forma virtual.

 

Dates


1º edició: 23 de maig de 09:00 a 13:00 hores i 21 de juny de 15:00 a 18:00 hores.  

26 places  MIR

2º edició: 14 de novembre de 09:00 a 13:00 hores i 28 de novembre de 15:00 a 19:00 hores.   

26 places  MIR

 

Les tasques virtuals es faran entre aquestes dues sessions.

Lloc part presencial:Centre  Corporatiu ICS. Gran Via de les Corts Catalanes, 587-589

 INSCRIPCIONS Tancades 22 d'abril.


Professorat


Ricard Riel. Metge de família. EAP Clot.

Tècnics de salut de Barcelona Ciutat: 

                     Eva Rodríguez, Noemí Olona, Andrea Sánchez-Callejas

Els objectius específics són


 

 1. Conèixer la metodologia de la MBE.
 2. Conèixer les fonts d’informació, i realitzar la cerca bibliogràfica.
 3. Aprendre els punts importants de lectura crítica d’un article científic.

 

Aquest curs està estructurat en 4 temes fonamentals: introducció a la MBE, com formular preguntes clíniques, cerca bibliogràfica i lectura crítica d’articles. Cada tema constarà d’una primera part teòrica, seguida d’una part pràctica, que consistirà en l’elaboració de unes determinades tasques. La part pràctica es podrà fer en grups. S'haurà de presentar el document signat pels membres del grup. En cap cas, el grup pot estar format per més de 3 persones.

 

PROGRAMA DEL CURS