EAP

Hospital

Unitat docent

ASSIR

Salut mental

CUAP

Àmbit de Barcelona

Rotacions opcionals

La Marina

Capacitat docent: 3

 

Direcció del centre

Dra. Anna Maria de la Arada Acebes (adelaarada.bcn.ics@gencat.cat)

Coordinació docent Dra. Andrea Larrañaga Cabrera (alarranaga.bcn.ics@gencat.cat )
Adjunt de Direcció Sra. Anna Lanau (alanaur.bcn.ics@gencat.cat)
Referent de Gestió i Serveis   Sr Antonio Jiménez (ajimenezh.bcn.ics@gencat.cat)

PROJECTE DOCENT:

QUI SOM

Al Centre d’Atenció Primària La Marina hi treballem 13 UBAs de MFiC amb treball social, odontologia i pediatria. Vénen al centre altres especialistes (setmanal o quinzenalment): dermatologia, reumatologia, endocrinologia, neurologia, cardiologia, pneumologia, digestiu, psiquiatria i psicologia.

El CUAP de referència és el CUAP Manso i els hospitals són Hospital Clínic Provincial de Barcelona i l’Hospital Sagrat Cor en funció de les especialitats.

ON SOM

El CAP està situat al barri La Marina del Port de Barcelona, a la Zona Franca, al districte de Sants-Montjuïc. S’hi pot arribar en metro (L10 sud parada Foneria) i varis autobusos (109, H16, V3, V5, 125, M1, i tots els autobusos que passen per la Plaça Cerdà). És un barri de nivell socio-econòmic mig amb un 19.5% de població immigrant (sobretot llatinoamericà i asiàtic) i un 12% de majors de 75anys segons dades del 2017.

QUÈ FEM

Tots els tutors realitzem 4 dies de consulta i un dia d’atenció domiciliaria. 

Hem reprès les sessions diàries de 14-15h excepte divendres que es realitza una sessió-esmorzar de 8-9h al pati de la biblioteca Francesc Candel (al costat del CAP). 

Tècniques: infiltracions, cirurgia menor ambulatòria*, crioteràpia*, dermatoscòpia, MAPA, ITB, ecografia abdominal, ECG, espirometria*. (* actualment parades pendent que de reobrir)

Atenció Comunitària: grup multidisciplinar creat al 2010 (MFiC, infermeria, TS i GIS) participen col·laborant amb altres entitats socials del barri (Taula d'Infància, Adolescència i Famílies La Marina, Taula de Salut del Barri, Grup de Treball Atur i Salut Mental, Grup de Treball per a Gent Gran / Escola de Salut, Grup d’Hàbits Saludables, Xerrades Espai Gent Gran El Polvorí i Casal de Gent Gran St. Cristòfol, Xerrades Escoles, Articles Diari La Marina).

Molts adjunts forman part de grups multidisciplinars de l'AISBE i de difrents societats científiques.

Es treballen en varies línies d’investigació (Cardiovascular, HTA, Diabetis mellitus, Infiltracions, Ecografies abdominals, Infeccioses, Esteatosi hepàtica) i es promou la presentació de pòsters, comunicacions, publicacions i assistència a congressos. 

Treballem com a docents des de 2005 quan es va crear el CAP La Marina. Actualment tenim estudiants de medicina, infermeria i residents de MFiC.

Creiem en la medicina familiar i comunitària com a eix principal de l’atenció de la salut i per això intentem dur a terme la tasca de formació de residents de l’especialitat amb ganes i il·lusió tot acompanyant i respectant a cada resident en els seus interessos en la mesura que ens sigui possible. El que més ansiem ara, és poder tornar a visitar amb la màxima normalitat i poder oferir a la població el que necessita.

Si tens qualsevol pregunta, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres! Escriu-nos i busquem un forat per que ens coneguis.

Equip d’atenció primaria La Marina

 

QUIEN SOMOS

En el Centro de Atención Primaria La Marina Trabajos 13 UBAs de MFyC con Trabajo social, odontología y pediatría. Vienen al centro otros especialistas (semanal o quincenalmente): dermatología, reumatología, endocrinología, neurología, cardiología, neumología, digestivo, psiquiatría y psicología.

El CUAP de referencia es el CUAP Manso i los hospitales son Hospital Clínic Provincial de Barcelona y el Hospital Universitario Sagrat Cor en función de las Especialidades.

DONDE ESTAMOS

El CAP está situado en el barrio La Marina del Port de Barcelona, en la Zona Franca, en el distrito de Sants-Montjuic. Se puede llegar en metro (L10 sur parada Fonería) y varios autobusos (109, H16, V3, V5, 125, M1, y todos los autobuses que pasan por la Plaza Cerdà). Es un barrio de nivel socio-económico medio con un 19,5% de población inmigrante (sobretodo latinoamericana y asiática) y un 12% de mayores de 75 años según datos de 2017.

QUE HACEMOS

Todos los tutores realizamos 4 días de consulta y un día de atención domiciliaria.

Hemos retomado las sesiones diarias de 14-15h excepto los viernes que se realiza una sesión-desayuno de 8-9h en el patio de la biblioteca Francesc Candel (al lado del CAP)

Técnicas: infiltraciones, cirugía menor ambulatoria*, crioterapia*, dermatoscopia, MAPA, ITB, ecografía abdominal, ECG, espirometría*. (* pendiente de reabrir)

Atención Comunitaria: grupo multidisciplinar creado en 2010(MFyC, enfermería, TS y GyS) participan colaborando con otras entidades sociales del barrio (Taula d'Infància, Adolescència i Famílies La Marina, Taula de Salut del Barri, Grup de Treball Atur i Salut Mental, Grup de Treball per a Gent Gran / Escuela de Salud, Grup d’Hàbits Saludables, charlas Espai Gent Gran El Polvorí y Casal de Gent Gran St. Cristòfol, charlas Escuelas, Artículos Diari La Marina).

Muchos adjuntos forman parte de grupos multidiscipinares del AISBE i de difernetes sociedades científicas.

Se trabajan varias líneas de investigación (Cardiovascular, HTA, DM, infiltraciones, ecografías abdominales, infecciosas, esteatosis hepática) y se promueve la presentación de posters, comunicaciones, publicaciones y asistencia a congresos.

Trabajamos como docentes desde 2005 cuando se creó el CAP La Marina. Actualmente tenemos estudiantes de medicina, enfermería y residentes de MFyC.

Creemos en la medicina familiar y comunitaria como eje principal de la atención de la salud y para esto intentamos elaborar la tarea de formación de residentes de la especialidad con ganes e ilusión acompañando y respetando a cada residente en sus intereses en la medida que nos sea posible. Lo que más ansiamos ahora es poder volver a visitar con la máxima normalidad y poder ofrecer a la población lo que necesita. 

Si tienes cualquier pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotr@s! Escríbenos y buscamos un hueco para que nos conozcas.

Equipo de atención primaria La Marina.

 

PROFESSIONALS: 

 

Metge de Família Infermera Horari

Medicina de Família

*Tutors docents

Dr. Manel García Sra. Yolanda Seoane 4 matins, 1 tarda (div roda)
Dra. Consuelo Simón* Sra. Carmen Acebrón 4 matins, 1 tarda (div roda)
Dra. Isabel González* Sra. Montserrat Martínez 3 matins, 2 tardes (div roda)
Dra. Rosario Hernández* Sra Teresa Graells 4 matins, 1 tarda (div roda)
Dr. Josep Maria Cots* Sra. Lucía Roman 4 matins, 1 tarda (div roda)
Dr. José Miguel Baena* Sr. ÁngelCasado 4 matins, 1 tarda (div roda)
Dra. Carolina Bayona* Sra Mª José Marin 3 matins, 2 tardes (div roda)
Dra. Noemí Bermúdez* Sra. Natividad Martin 3 matins, 2 tardes (div roda)
Dra. Anna Gonzalo* Sra. Edurne Elizalde 3 matins, 2 tardes (div roda)
Dra. Ana de la Arada* Sra. Lucía Roman 3 matins, 2 tardes (div roda)
Dra. Andrea Larrañaga* Sra Neus Soler 3 matins, 2 tardes (div roda)
Dra. Elena Palomino Sr. Julian Martin 3 matins, 2 tardes (div roda)
Dra. Ylenia García Sra. Kiara   

Pediatria

Dra. M Isabel Álvarez Ibáñez Sra. Maria Fernandez-Barea 2 matins, 2 tardes (div roda)
Dra. Marta Martí Garcia Sra. Carme Santafé 3 matins, 1 tarda (div roda)
Dra. Joana Herrero Batalla Sra. Elisabet Gimeno 2 matins, 2 tardes (div roda)
Dra. Lorena Sánchez Barnes Sra. Sarai Marsiñach 2 matins, 2 tardes (div roda)
Dr. Joan Martí Fernández Sra. Isabel Giménez 3 matins, 2 tardes
Dra Enith Mena Davila   2 matins, 2 tardes (div roda)

 

Odontologia Sra Mariona Guix  Tarda: Dilluns     Matí: Dimecres, Dijous
Treball Social Sra. Silvia Manzanares  Matí  (lliscant dimecres)
Auxiliar d’Infermeria Sra. Catalina Ruiz  Sra Francisca
Atenció a l’Usuari

Sr Alberto Iturre

Sra Maria Hernández

Sra Carmen Alonso

Sra. Mº Luz Bailón

Sra Emily Salvatierra

Sra Nadia Oulad-Larbi

Sr Antonio Garcia Pla

Sra. Maite jiménez

Sra. Joaquina Luque

Sra Isabel Casellas

Sra Nadia Medina

Sr Gabriel Novella

 


Telèfon: 93 298 88 50

Fax: 93 331 61 46

Adreça: C. Amnistia Internacional, 8, 08038, Barcelona.Ver mapa más grande