EAP

Hospital

Unitat docent

ASSIR

Salut mental

CUAP

Àmbit de Barcelona

Rotacions opcionals

PADES

Rotació dirigida a residents de medicina de família.

Es recomana realitzar la rotació amb el PADES de referència del centre de salut. 

Per a sol·licitar la rotació, contactar amb la Unitat Docent: unitatdocent.bcn.ics@gencat.cat

 

Rotació dirigida a residents d'Infermeria FiC

PADES NOU BARRIS (EAP BON PASTOR, EAP EL CARMEL, EAP POBLENOU, EAP RAVAL NORD):

Referent de la rotació : Sra. Maria Juárez Esteban( mariajuarez.bcn.ics@gencat.cat)

Adreça: CAP TURÓ, C/ Cadí 58-62 Barcelona

Telèfon: 93.407.40.57 (contestador si estan fent domicilis)

PADES PARC DE SALUT MAR (EAP LA MINA, EAP GÒTIC):  

Referent de la rotació : Sra. Marta Anguera (mangueramanrique@psmar.cat)

Susana Aguilar (tutora): SAguilar@psmar.cat

Adreça: CENTRE FORUM, C/ LLull 410 Barcelona

PADES MUTUAM (EAP CARLES RIBAS, EAP RAVAL SUD):

Referent de la rotació: Sr. Enric Martinez (enric.martinez@mutuam.com)


Adreça: , , .