EAP

Hospital

Unitat docent

ASSIR

Salut mental

CUAP

Àmbit de Barcelona

Rotacions opcionals

Montcada i Reixac

Capacitat docent: 2-4

Direcció del centre Dra. Laura Estella Sánchez (lestella.bcn.ics@gencat.cat)
Coordinació docent Dra. Laura Rubio Pérez (lrubio@gencat.cat)
Adjunt de direcció Sra. Ana Tirado Gascón
Referent de Gestió i Serveis  Sra. Sandra Perales Muñoz

PROJECTE DOCENT:

QUI SOM?

Som un equip dinàmic amb esperit de millora i innovació constant. Apostem per una assistència de qualitat, accessibilitat i atenció a la comunitat. 

La docència és important pel nostre equip, és una important motivació per l'aprenentatge continu. Fem docència pregrau per estudiants de la Facultat de Medicina de la UAB i l'Escola d'Infermeria.

L'equip el composen 18 UBAs repartides en 2 centres (EAP Montcada i Reixac i EAP Les Indianes) i un consultori local (Can Sant Joan). També disposem de Línia Pediàtrica, 1 infermera Gestora de Casos, 2 Treballadors Socials, 2 Odontólegs i 2 Llevadores.

Estem situats al municipi de Montcada i Reixac, a escassos minuts de Barcelona; s'hi pot arribar mitjançant bus (96, 155) o Rodalies Renfe (linies R2, R3, R4 i R7), disposem també de pàrquing propi.

 

QUÈ FEM?

L'activitat assistencial es distribueix en 4 dies de consulta i un dia d'activitat domiciliària (aguda i crònica). Els residents, a partir de R3 passen de manera autònoma la consulta (1 o 2 dies) i realitzen també activitat domiciliària de manera autònoma o conjuntament amb el seu tutor. 

Dins la cartera de serveis també oferim:

- Crioteràpia/Dermatoscòpia

- Cirurgia menor

- Infiltracions

- MAPA

- Espirometria

- Doppler

- Càmera no midriàtica

- Ecografia pulmonar

Els nostres residents participen activament de totes aquestes activitats.

Es facilita també la rotació a equips de suport com l'ESIC Casernes (Equip de Suport Integral a la Complexitat).

D'altra banda, els residents també disposen d'un dia a la setmana lliure d'assistència per tal de poder realitzar tasques de docència i recerca. 

 

ACTIVITAT DOCENT/FORMATIVA

Es realitzen sessions de manera habitual (clíniques, bibliogràfiques, organitzatives, salut mental...). Un dia al mes s'organitza una trobada de tots els residents del centre i s'organitzen tallers o sessions específiques per ells.

També s'organitzen cursos i activitats formatives per tot el personal de l'equip.

 

 

QUIENES SOMOS?

Somos un equipo dinámico con espíritu de mejora e innovación constante. Apostamos por una asistencia de calidad, accesible y con atención a la comunidad. 

La docencia es importante para nuestro equipo, es una importante motivación para el aprendizaje contínuo. Realizamos docencia pregrado para estudiantes de la Facultat de Medicina de la UAB y de l'Escola d'Infermeria.

El equipo se compone de 18 UBAs repartidas en 2 centros (EAP Montcada i Reixac y EAP Les Indianes) y un consultorio local (Can Sant Joan). También disponemos de Línea Pediàtrica, 1 enfermera Gestora de Casos, 2 Trabajadores Sociales, 2 Odontólogos y 2 Comadronas.

Estamos situados en el municipio de Montcada i Reixac, a escasos minutos de Barcelona; se puede llegar con autobus (96, 155) o Cercanías Renfe ( R2, R3, R4 y R7), disponemos también de párquing propio.

 

QUÉ HACEMOS?

La actividad asistencial se distribuye en 4 días de consulta y 1 día de actividad domiciliaria (aguda y crónica). Los residentes, a partir de R3 pasan de manera autònoma la consulta (1 ó 2 días) y realizan también actividad domiciliaria de manera autónoma o junto a su tutor.

Dentro de la cartera de servicios también ofrecemos:

- Crioterapia/Dermatoscopia

- Cirugía menor

- Infiltraciones

- MAPA

- Espirometría

- Doppler

- Cámara no midriática

- Ecografía

Nuestros residentes participan activamente de todas estas actividades. 

 

Se facilita también la rotación por equipos de soporte como ESIC Casernes (Equip de Suport Integral a la Complexitat).

Por otro lado, los residentes también disponen de un día a la semana libre de asistencia para poder realizar actividades de docencia e investigación.

 

ACTIVIDAD DOCENTE/FORMATIVA  

Se realizan sesiones de manera habitual (clínicas, bibliográficas, organizativas, salud mental...). Un día al mes se organiza una reunión de todos los residentes del equipo y se preparan talleres o sesiones específicas para ellos. INFORMACIÓ I SERVEIS QUE OFEREIX L'EAP MONTCADA I REIXAC

 

PROFESSIONALS:

  Metge de familia Infermeria Horari

Atenció familiar i comunitària

* tutor residents

M. familiar i comunitària

CAP MONTCADA I REIXAC

Dra. Laura Pons Pons 

Dra. Sílvia Güell Parnau 

Dra. Inés de Olano Biada

Dra. Eliana Lorenzo Pozo

Dra. Zulema Martí Oltra*

Dra. Laura Rubio Pérez *

Dra. Laura Estella Sánchez *

Dr. Jorge Gutiérrez Bernal 

Dra. Adela Vicens Català

 

CAP LES INDIANES

Dra. MªCarmen Ruiz Martín 

Dra. Purificación Jordana Ferrando 

Dra. Jorge Villarroel

Dra. Elisabet Manent Vivas

Dra. Lydia Torres Delgado *

Dra. Gemma Torrell Vallespín*

Dra. Laura Pérez Balaguer

Dra. Anna Fernández Ortiz*

 

CONSULTORI LOCAL CAN SAN JOAN

Dra. Ana Anaya Mejías

 

 

Marcel Lahoz de la Morena

Ricardo Becerra Fortes

Montserrat Jiménez Abellán

Xènia Fernandez Miralles

Ana Gil Gil

Maite López Luque

Laura García Gascón

Marta Pascuas Oliva

Abigail Laya Llorens

 

 

 

Isidre Leon Llorente

Laura Retuerto Olivé

MªCarmen García García

Yolanda Olmedillas Tobar

Eva López Martínez

Laura Cartaña Cuesta

 

 

 

 

Ángel Martín Hasser

 

 

4 matins-1 tarda

4 matins-1 tarda

3 matins-2 tardes

4 matins-1 tarda

3 matins-2 tardes

3 matins-2 tardes

3 matins-2 tardes

5 tardes

1 matí-4 tardes

 

 

3 matins-2 tardes

4 matins-1 tarda 

3 matins-2 tardes

3 matins-2 tardes

3 matins-2 tardes

3 matins-2 tardes

 

 

 

 

3 matins-2 tardes

 

 


Telèfon: 935750544

Adreça: Pg. Jaume I, 1, 08110, Montcada i Reixac.