EAP

Hospital

Unitat docent

ASSIR

Salut mental

CUAP

Àmbit de Barcelona

Rotacions opcionals

ASSIR Muntanya - Montcada

Coordinador/a: Jordina Munrós jmunros.bcn.ics@gencat.cat


Adreça: , , .